รับสมัครบุคลากรในตำแหน่งต่อไปนี้

  •   ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน (Junior Internal Auditor)
  • (ช/ญ) อายุ 23 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรี (บัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง)

  •   ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
  • (ช/ญ) อายุ 25 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรี (บัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง/ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป)

  •   ผู้ตรวจสอบงานด้าน IT (IT Auditor)
  • (ช/ญ) อายุ 23 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรี (IT หรือที่เกี่ยวข้อง)

  •   พนักงานบัญชี
  • (ญ) อายุ 23 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรี (บัญชี)

  •   เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • (ญ) อายุ 23 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรี (บัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง)

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ตั้งใจทำงาน ชอบความท้าทาย ทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบในงาน ตรงต่อเวลา รักความก้าวหน้าในการทำงาน เปิดรับความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา เรียนรู้งานได้เร็ว มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี สามารถทำงานล่วงเวลา และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


สวัสดิการ

ท่องเที่ยวประจำปี,
โบนัสประจำปี,
ปรับเงินเดือนประจำปี,
ตรวจสุขภาพประจำปี,
งานเลี้ยงประจำปี / ของขวัญปีใหม่,
ค่าตัดแว่นสายตา,
ค่าทันตกรรมนอกเหนือจากประกันสังคม,
เสื้อฟอร์มบริษัท,
เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ,
สวัสดิการอื่น ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน และสถานที่ปฏิบัติงาน ฯลฯ


ติดต่อสมัครงาน

ช่วงเวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น.-18.00 น.

Office : 02-526-6100

Mobile : 094-926-8134 (คุณสุชาดา)

ส่งใบสมัครงานมาที่ Email = plia@plgroup.co.th

โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน

เอกสารประกอบการสมัครงาน