ติดต่อเรา

สถานที่

a2 hosting

ติดต่อเรา

 • บริษัท พีแอนด์แอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

  281/156-162 เดอะฟิฟท์ อเวนิว อาคารบี ชั้น 2
  ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ตำบลบางเขน
  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 • เบอร์ติดต่อ : 094-926-8134 (คุณสุชาดา)
  02-526-6100 (ออฟฟิศ)
  Email : plia@plgroup.co.th

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

โดยแจ้งผ่าน : นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ (กรรมการผู้จัดการ)
เบอร์ติดต่อ : 081-100-9979
Email : kittisak.ch@plgroup.co.th

FanPage