กิจกรรม / P&L เคียงคู่ สู้วิกฤต Covid-19

P&L เคียงคู่ สู้วิกฤต Covid-19

วันที่ 20 มีนาคม 2563


ภาพบรรยากาศน่ารักๆ ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19
@ P&L Town Hall
#มาตรการป้องกันโควิด19