กิจกรรม / P&Lร่วมทำบุญกฐินประจำปี 2561

P&Lร่วมทำบุญกฐินประจำปี 2561

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561


คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ พร้อมครอบครัว และพนักงาน P&L
ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีร่วมกับชาวบ้านน้ำคำ ถวายกฐินที่วัดน้ำคำ จ.ศรีสะเกษ
ซึ่ง P&L ได้มาร่วมงานกฐินที่วัดน้ำคำเป็นประจำทุกปี
เพื่อทำนุบำรุงศาสนาและสืบสานขนบประเพณี ยอดเงินกฐิน 286,348 บาท
ที่สำคัญยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากลุงป้าน้าอาบ้านน้ำคำเหมือนเดิม