กิจกรรม / P&L Training Day (All)

P&L Training Day (All)

วันที่ 1 กันยายน 2561


อบรมในเรื่อง “ภาษีเงินได้หักณ ที่จ่าย ปฏิบัติอย่างไร เข้าใจได้ง่าย”
โดยวิทยากร อาจารย์ต่อศักดิ์ ภักดีสถิตธรรม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
เวลา 9.00- 16.00 น. ณ ห้องอบรม ตึกโมบายชัวร์ ถนนรัตนาธิเบศร์