กิจกรรม / P&L New Year Party 2018

P&L New Year Party 2018

วันที่ 5 มกราคม 2561


P&L รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารแหลมเกตุ บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล
หลังทานอาหารกลางวัน มีการแลกของขวัญ แจกทอง และแจกของขวัญ