กิจกรรม / 12th P&L anniversary

12th P&L anniversary

วันที่ 5 มกราคม 2561


พนักงาน P&L ทุกคนร่วมทำบุญ วันครบรอบ 12 ปีบริษัท