กิจกรรม / P&L Outing 2017 @ Santorini Stay

P&L Outing 2017 @ Santorini Stay

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560


P&L Outing 2017 ณ สวนน้ำ ซานโตรินี พาร์ค วอเตอร์เว็นเจอร์
และ
ขอแสดงความยินดีกับ Manager พี่อ้อย (คุณสุกัลยา มโนเลิศ)
สำหรับของขวัญทำงานครบ 10 ปี จำนวนเงิน 100,000 บาท