กิจกรรม / P&L ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี

P&L ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี

วันที่ 10 มิถุนายน 2560

ทีมผู้ตรวจสอบภายในจาก P&L รวมตัวกันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี
และกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี
โดยเดินทางมากันตั้งแต่เช้า สดใสกันทุกคนเลย