กิจกรรม / P&L ร่วมบริจาคของให้เด็ก

P&L ร่วมบริจาคของให้เด็ก

วันที่ 1 มกราคม 2560

โดยคุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ และตัวแทนพนักงาน P&L Corporation Group
ร่วมกันบริจาคของให้เด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด