กิจกรรม / ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 1 เมษายน 2559

เข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ พระบรมมหาราชวัง คุณแม่ศิรินทิพย์ ทองเลิศ และคุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ
นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน P&L Corporation เข้าถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กิจกรรมอื่นๆ