กิจกรรม / P&L Training Manager 1/2563

P&L Training Manager 1/2563

วันที่ 20 มีนาคม 2563


P&L Training Manager & AVP Level By VP
P&L Team เราไม่หยุดที่จะเพิ่มเติมความรู้ให้น้องๆ และคอยแชร์ประสบการณ์ดีๆ
ในงานตรวจสอบให้กัน เพราะพวกเราคือ "ทีม" #PLTeamwork