กิจกรรม / P&L Training Manager 2/2562

P&L Training Manager 2/2562

วันที่ 6 กันยายน 2562


P&L Training หัวข้อ การตรวจสอบเรื่อง HRM For Manager & AVP By VP
P&L Team เราไม่หยุดที่จะเพิ่มเติมความรู้ให้น้องๆ และคอยแชร์ประสบการณ์ดีๆ ในงานตรวจสอบให้กัน เพราะพวกเราคือ "ทีม" #PLTeamwork