กิจกรรม / P&L Training Manager 1/2562

P&L Training Manager 1/2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2562


P&L Training Manager&AVP Level By VP
P&L Team เราไม่หยุดที่จะเพิ่มเติมความรู้ให้น้องๆ และคอยแชร์ประสบการณ์ดีๆ
ในงานตรวจสอบให้กัน เพราะพวกเราคือ "ทีม" #PLTeamwork