กิจกรรม / P&L Midyear Meeting 2019

P&L Midyear Meeting 2019

วันที่ 28 มิถุนายน 2562


กำหนดการ:
09.00 - 10.30 น. : CEO Talk
10.30 - 10.45 น. : Coffee Break
10.45 - 12.00 น. : แนะนำพนักงานใหม่ ปี 2562
12.00 - 13.00 น. : Lunch
13.30 - 16.00 น. : Special Training For IA
สถานที่: Mobile sure
ผู้เข้าร่วม: All P&L IA