กิจกรรม / P&L ทำบุญประจำปี 2562

P&L ทำบุญประจำปี 2562

วันที่ 5 มกราคม 2562


P&L ครบรอบ 13 ปี
ช่วงเช้ามาทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ วัดเชิงหวาย
ทุกคนมาอย่างพร้อมเพรียงกันแต่เช้า รับบุญกันถ้วนหน้าตั้งแต่ต้นปีกันเลย
#อนุโมทนาสาธุ

ช่วงบ่าย ตัวแทน P&Lร่วมบริจาคเงินทำบุญกับมูลนิธิรามาธิบดี
เพื่อนำเงินไปใช้ให้ก่อประโยชน์กับผู้อื่นต่อไป
#อนุโมทนาสาธุ