ข่าวสาร / In-house training

In-house training

15 ตุลาคม 2563

คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
ได้รับเกียรติจาก บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ให้เป็นผู้บรรยายในการจัด In-house training
ให้กับบุคลากรระดับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้ความรู้ด้านระบบการควบคุมภายใน