ข่าวสาร / P&L ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

P&L ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

20 เมษายน 2563

กลุ่มบริษัท ​P&L ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วทั้งบริเวณสำนักงานใหญ่
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

#มาตราการป้องกัน COVID-19