ข่าวสาร / ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระภิกษุ ยุวพุทธฯ ปทุมธานี

17 สิงหาคม 2562

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระภิกษุ ยุวพุทธฯ ปทุมธานี

คณะครอบครัวชนกมาตุและพนักงานบริษัท P&L Corporation Group
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุที่จำพรรษา ณ ยุวพุทธฯเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
และเยี่ยมนมัสการหลวงพี่เล็ก พร้อมรับฟังเทศน์จากท่านพระอาจารย์นวลจันทร์เรื่องของการให้
ถือเป็นวันดีๆของพวกเรา P&L ที่ได้มาร่วมบุญครั้งนี้