ข่าวสาร / โครงการ "บวชพระปฏิบัติกรรมฐานจำพรรษา"

13 กรกฏาคม 2562

โครงการ "บวชพระปฏิบัติกรรมฐานจำพรรษา"

คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
ร่วมโครงการบวชพระปฏิบัติกรรมฐาน ปีที่ ๑๔ มีชื่อทางธรรม พระกิตติศักดิ์ ปัญญาพโล
จัดโดยยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จำพรรษา ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ 2)
วันที่ 14 กรกฏาคม - 20 ตุลาคม 2562