ข่าวสาร / โครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019”

Picture 1

28 มิถุนายน 2562

โครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019”

คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ”
จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยกำหนดการรับโล่ จัดขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2562