ข่าวสาร / หลักสูตร “IDE to IPO”

วันที่ 23 เมษายน 2562


หลักสูตร “IDE to IPO”

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จัดหลักสูตร IDE to IPO รุ่นที่ 3 สำหรับกลุ่มธุรกิจ Tourism & Hospitality จำนวน 80 บริษัท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
โดย คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ Internal Control to Increase the Efficiency of Operations