ข่าวสาร / Internal Control for IPO and Ongoing concern

วันที่ 28 มีนาคม 2562


Internal Control for IPO and Ongoing concern


คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
ให้ความรู้ เรื่อง Internal Control for IPO and Ongoing concern
เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ สำหรับเป็น RM ที่จะดูแลลูกค้าบริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียน
และบริษัทจดทะเบียน ให้เข้าใจกระบวนการดำเนินการ แนวทางตรวจสอบ และประเด็น concern ของระบบควบคุมภายใน