ข่าวสาร / ขอแสดงความยินดีกับ KUN

17 ธันวาคม 2562

ขอแสดงความยินดีกับ KUN

เนื่องในโอกาส เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
และเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ของ บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณท่านผู้บริหาร
และทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความไว้วางใจสำนักงาน P&L ได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมงานเบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้