ข่าวสาร / ขอแสดงความยินดีกับ PRIME

30 ตุลาคม 2562

ขอแสดงความยินดีกับ PRIME

เนื่องในโอกาสการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่
และการย้ายการจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ไปยัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ของ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณท่านผู้บริหาร
และทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความไว้วางใจสำนักงาน P&L ได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมงานเบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้