ข่าวสาร / พระกิตติศักดิ์ ปัญญาพโล ให้ศีลญาติโยมรวมถึงปรารภธรรม

7 กันยายน 2562

พระกิตติศักดิ์ ปัญญาพโล ให้ศีลญาติโยมรวมถึงปรารภธรรม

พระกิตติศักดิ์ ปัญญาพโล ให้ศีลญาติโยมรวมถึงปรารภธรรม
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี