ข่าวสาร / พิธีเปิดอาคาร "ศิลปาภิรมย์" ณ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์

วันที่ 9 กรกฏาคม 2561

พิธีเปิดอาคาร "ศิลปาภิรมย์" ณ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์

คุณศิรินทิพย์ ทองเลิศ ประธานกรรมการบริหาร และคุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
พร้อมคณะผู้บริหารร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดอาคาร "ศิลปาภิรมย์"
ณ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ (Singapore International School-SISB)