ข่าวสาร / กลุ่มบริษัทพีแอนด์แอลคอร์ปอเรชั่น เดินหน้าก้าวสำคัญในการเปิดตลาดสู่อาเซียน

วันที่ 15 มิถุนายน 2561

กลุ่มบริษัทพีแอนด์แอลคอร์ปอเรชั่น เดินหน้าก้าวสำคัญในการเปิดตลาดสู่อาเซียน

นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น
ได้เข้าพบท่านวันคำ วอละวง ผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายฐานบริการด้านธุรกิจมายังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายฐานการให้บริการไปยังภูมิภาคอาเซียน