ข่าวสาร / เสวนา “Journey to IPO” ณ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

เสวนา “Journey to IPO” ณ จังหวัดพิษณุโลก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานเสวนา “Journey to IPO” ณ จังหวัดพิษณุโลก
ให้แก่บริษัทที่สนใจและมีศักยภาพ เพื่อนำไปสู่ความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณสรวิศ ไกรฤกษ์ รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสายงานวาณิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
คุณกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
และคุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด เป็นผู้บรรยาย