ข่าวสาร / โครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

วันที่ 26 เมษายน 2561

โครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

บรรยายโครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดอบรม/ศึกษาดูงาน ( mai Boost up Camp)
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
โดยมีคุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “Business Systems & Internal Control”
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ. โรงแรมบางคอก มิดทาวน์ กรุงเทพฯ