ข่าวสาร / พิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 27

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

พิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 27

คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 27 และได้เข็มนักเรียนดีเด่น