ข่าวสาร / คุณสุกัลยา มโนเลิศ และคุณธนภัทร วงค์วิทย์ เป็นทีมคณะทำงาน CAC ของ P&L เป็นตัวแทนเข้าร่วมในงานเสวนาในหัวข้อ DISRUPTING CORRUPTION

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

คุณสุกัลยา มโนเลิศ และคุณธนภัทร วงค์วิทย์ Assistant Vice President - P&L Internal Audit
และเป็นทีมคณะทำงาน CAC ของ P&L เป็นตัวแทนเข้าร่วมในงานเสวนาระดับชาติ
Thailand’s 9th National Conference on Collective Action against Corruption
ในหัวข้อ "DISRUPTING CORRUPTION"
ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจและความรู้จากประสบการณ์ของวิทยากร
เพื่อให้ภาคเอกชนได้ตระหนักถึงการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ขอขอบคุณ CACที่มีความมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศของเราอย่างเต็มที่และไม่หยุดยั้ง
และยินดีกับอีก 27 บริษัทที่ผ่านการรับรองCAC ในครั้งนี้