ข่าวสาร / คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษให้แก่นักศึกษา วิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษให้แก่นักศึกษา ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชา การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)