ข่าวสาร / กิจกรรมเดิน-วิ่ง "อัศวราชรัน ก้าวย่างแห่งความทรงจำ"

วันที่ 9 กันยายน 2561

กิจกรรมเดิน-วิ่ง "อัศวราชรัน ก้าวย่างแห่งความทรงจำ"

บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด ร่วมบริจาคเงินให้กับสมาคมศิษย์เก่าราชวินิต
เพื่อสมทบในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง "อัศวราชรัน ก้าวย่างแห่งความทรงจำ"