ข่าวสาร / in-house training เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป (KCF)

วันที่ 3 กันยายน 2561

in-house training เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป (KCF)

คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
เป็นผู้บรรยายการอบรม in-house training ให้ความรู้กับบุคคลากร เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป (KCF)