ข่าวสาร / คณบดี CIBA เป็นตัวแทน รับทุนบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด

วันที่ 17 ตุลาคม 2560

คณบดี CIBA เป็นตัวแทน รับทุนบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
และคุณกิตติศัดดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด มอบทุนกตัญญูให้กับนักศึกษาหลักสูตรการบัญชี CIBA

ที่มา : CIBA วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์