ข่าวสาร / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร IPO Roadmap รุ่นที่ 1

วันที่ 22 กรกฎาคม 2560

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร IPO Roadmap รุ่นที่ 1

โดยคุณกิตติศัดดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
ได้รับเชิญเป็นหนึ่งในวิทยากร บรรยายหัวข้อ Business Systems ณ.โรงแรมดับเบิลทรี บาย ฮิลตัน
ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดียิ่ง


(สรุปผลประเมินหลักสูตร "IPO Roadmap" รุ่น 1)