ข่าวสาร / กลุ่มบริษัท P&L Corporation ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

กลุ่มบริษัท P&L Corporation ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยมีคุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน
ร่วมไว้อาลัยด้วยความจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

สำหรับกลุ่มบริษัทพีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด