ข่าวสาร / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร IPO Focus สัญจร 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 มีนาคม 2560

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร IPO Focus สัญจร 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ให้แก่บริษัทในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและสนใจเข้าจดทะเบียน ได้เห็นถึงแนวทางการจัดการด้าน บัญชี ระบบควบคุมภายใน และบรรษัทภิบาล
ซึ่งจะช่วยสร้างมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัท และนำไปสู่ความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในอนาคต
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
และคุณกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้บรรยาย
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนากว่า 70 ท่าน ณ โรงแรม เลอ เมริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย