ข่าวสาร / การบรรยายและเสวนาหลักสูตร "IPO Roadmap"

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

การบรรยายและเสวนาหลักสูตร "IPO Roadmap"

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาหลักสูตร IPO Roadmap สำหรับ CEO Executive โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความรู้ความเข้าใจความสำคัญของการควบคุมภายในและความสัมพันธ์ระหว่างระบบงานกับการควบคุมภายในและมีทักษะจากตัวอย่างและเทคนิคการควบคุมระบบงานต่างๆ ของธุรกิจ โดยมี คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร และผู้ดำเนินรายการเสวนา มีบริษัทเข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวนกว่า 70 บริษัท
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม Westin Grande Sukhumvit