ข่าวสาร / อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ มาสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร

วันที่ 20 มกราคม 2560

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ มาสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร
และพนักงานกลุ่มบริษัท พีแอนด์แอลคอร์ปอเรชั่น ที่เคยร่วมงานกันเมื่อครั้งมาฝึกงาน แม้ฝึกงานเสร็จไปแล้วก็ยังผูกพันกันอยู่