ข่าวสาร / พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการศูนย์การบัญชีมืออาชีพ (สถาปนาครบรอบ 27 ปี คณะบัญชี)

วันที่ 22 กันยายน 2559

คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด เข้าพิธีมอบทุนการศึกษา
และมอบวุฒิบัตรสำหรับนักศึกษาโครงการศูนย์การบัญชีมืออาชีพ (สถาปนาครบรอบ 27 ปี คณะบัญชี)

ที่มา: คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม