ข่าวสาร / อบรมวิชาชีพตรวจสอบภายในกับการก้าวสู่ AEC คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่ 29 เมษายน 2559

อบรมวิชาชีพตรวจสอบภายในกับการก้าวสู่ AEC คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โดยคุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
หัวข้อ วิชาชีพตรวจสอบภายในกับการก้าวสู่ AEC
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้อง 11-703 อาคาร 40 ปีศรีปทุม

ที่มา: คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม