ข่าวสาร / สัมมนา IPO Focus หัวข้อ Effective Internal Control for Success IPO

วันที่ 24 กันยายน 2558

สัมมนา IPO Focus หัวข้อ Effective Internal Control for Success IPO

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดสัมมนา IPO Focus
หัวข้อ “Effective Internal Control for Success IPO”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านระบบควบคุมภายในให้แก่บริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมการเข้าจดทะเบียน
โดยมี คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร
มีบริษัทเข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวนกว่า 50 บริษัท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย