ข่าวสาร / พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านสหกิจศึกษา คณะบัญชี กับบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านสหกิจศึกษา คณะบัญชี กับบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามความร่วมมือ กับบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
ในการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ และสนับสนุนกิจกรรมด้านสหกิจศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการ
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
และนายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
ร่วมลงนาม ในครั้งนี้ ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
และคณะบัญชียังได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี (อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์) มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว

ที่มา: คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม