ข่าวสาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด หารือความร่วมมือทางด้านวิชาการฯ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด หารือความร่วมมือทางด้านวิชาการฯ

คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ EIAP., MSCG. กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
เข้าพบคณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม หารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านสหกิจศึกษา งานตรวจสอบภายใน การวางระบบบัญชี
ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่ทำการคณะบัญชี ชั้น อาคาร 30ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ที่มา: คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม